TENIS

KONDICIONI TRENINZI

About

Moj sistem treniranja tenisera se bazira na dole navedenim principima. Predviđena su četiri nivoa grupnih treninga kao i individualni pristup. Svi treninzi se održavaju po dogovoru i sinhronizovano sa zahtevima teniskog treninga.

Treninzi se zasnivaju na sledećim faktorima:

– utvrđivanje etape razvoja, perioda pripreme igrača i senzitivne faze mladih tenisera
– utvrđivanje individualnih karakteristika i sposobnosti (testiranje igrača)
– određivanje obima i intenziteta treninga u okviru mikrociklusa i mezociklusa
– određivanje konkretnih ciljeva, zadataka, metoda i sredstava trenažnog procesa
– usklađivanje teniskih, kondicionih treninga u cilju realizacije postavljenih zadataka napredovanja

Etape razvoja igrača tenisa:

1. etapa – treniranje mladih tenisera
– a. predtreniranja (6-8god.)
– b. osnovnog treniranja (8-10god.)
– c. naprednog treniranja (10-14god.)

2. etapa – treniranje vrhunskih tenisera
– a. pripremni treninzi za vrhunske rezultate (14-16god.)
– b. treninzi za vrhunske rezultate (16-19god.)

3.etapa – treniranje tenisera rekreativaca
– a. treninzi prehabilitacionog (sprečavanje povreda) karaktera – za rekreativce

ŠKOLA TENISA

– Grupni treninzi

NIVO 1 (2 igrača) – pogodan za uzrast naprednog i vrhunskog treniranja (12-16)
3 ili više treninga nedeljno. Ovaj nivo priprema uz redovne teniske treninge obezbeđuje takmičarsku i trenažnu formu na nacionalnom nivou.

NIVO 2 (4 igrača) – pogodan za uzrast osnovnog i naprednog treniranja (8-14)
3 treninga nedeljno po 1 sat. U odnosu na prethodni nivo (3), treninzi su daleko zahtevniji i uz redovne teniske treninge obezbeđuju osnovni takmičarski nivo fizičke pripremljenosti. Pored toga pomažu izvršavanju složenijih teniskih tehničkih treninga.

NIVO 3 (6 igrača) – pogodan za uzrast osnovnog treniranja (8-10)
3 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu fizičku pripremu uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme. Ovaj nivo je pogodan za tenisere koji tek počinju sa ozbiljnijim pristupom kondicionoj pripremi.

NIVO 4 (8-10 igrača) – pogodan za uzrast predtreniranja (6-8)
2 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu motoričku pripremu, a pre svega vežbe koordinacije, balansa, reakcije, frekvencije pokreta, tehnike pravilnog kretanja itd. Ovaj nivo je pogodan za tenisere koji tek počinju sa osnovnim pristupom kondicionoj pripremi.

– Individualni treninzi

Treninzi obuhvataju specifičnu motoričku pripremu uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme radi kontrole i formiranja pravog nivoa opterećenja koji daje najbolji mogući trening efekat.

TENISERI TAKMIČARI

– preuzimanje kompletne brige o opštoj i specifičnoj fizičkoj pripremi sportiste
– upotreba najsavremenijih metoda treninga i elektronske telemetrijske opreme
– dugoročno planiranje i precizna permanentna kontrola forme (opterećenje-oporavak)
– broj treninga po dogovoru sa trenerima u skladu sa periodizacijom takmičenja

INDIVIDUALNI KONDICIONI TRENING

GRUPNI (2 IGRAČA) KONDICIONI TRENING

GRUPNI (2 IGRAČA) TEHNIČKO-KONDICIONI TRENING
Forma treninga u kojoj istovremeno rade teniski i kondicioni trener uz konstantno praćenje trenažnog opterećenja i oporavka igrača primenom najsavremenije telemetrijske opreme.

integralna metoda (analiza i sinteza) tehničkih, taktičkih, psiholoških i fizioloških karakteristika igre
ocena razvoja teniske igre i procena prema modelu vrhunskog teniskog igrača
ocena potencijala igrača na različitim područjima i planu razvoja u različitim periodima
dugoročni plan za kreiranje strategije i brzine razvoja igrača

About
Services

TENIS

KLIKNITE NA OPŠIRNIJE ZA VIŠE INFORMACIJA

Igrači

OPŠIRNIJE

Australien Open

OPŠIRNIJE

Kondicioni treninzi

OPŠIRNIJE

Testiranje tenisera

OPŠIRNIJE
Services

KONTAKT

Za detaljnije kontakt informacije
posetite stranicu kontakt

Svako preuzimanje i korišćenje materijala sa sajta je strogo zabranjeno

prof dr. Zoran Pajić

Blagoja Parovića 156
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 63 234 915

info@zoranpajic.rs

www.zoranpajic.rs

© 2021 Zoran Pajić
contact-section