FUDBAL

KONDICIONI TRENINZI

About

Rukovodilac je pro-FITNESS i pro-WELNESS timova koji aktivno realizuju fizičku pripremu mladih kao i profesionalnih fudbalera, kao i programe zaštite njihovog zdravlja (programi dovođenja fudbalera u takmičarsko stanje nakon rehabilitacije posle povreda, lekarskih zahvata i fizikalnih terapija – ACL rekonstrukcija, Meniscectomia, Hondromalacija i dr).

Moj sistem treninga fudbalera se zasniva na sledećim faktorima.

Treninzi podrazumevaju postavljanje sledećih zadataka:

 • utvrđivanje etape razvoja, perioda pripreme igrača i senzitivne faze mladih fudbalera;
 • utvrđivanje individualnih karakteristika i sposobnosti (testiranje igrača);
 • određivanje obima i intenziteta treninga u okviru mikrociklusa i mezociklusa;
 • određivanje konkretnih ciljeva, zadataka, metoda i sredstava trenažnog procesa;
 • usklađivanje fudbalskih i kondicionih treninga u cilju realizacije postavljenih zadataka napredovanja;
 • primena integralne metode (analiza i sinteza) tehničkih, taktičkih, psiholoških i fizioloških karakteristika igre;
 • ocena razvoja fudbalske igre i procena prema modelu vrhunskog fudbalera;
 • ocena potencijala igrača na različitim područjima i planu razvoja u različitim periodima;
 • izrada dugoročnog plana strategije i dinamike razvoja igrača.

Treninzi su organizovani u skladu sa opšteprihvaćenim etapama razvoja fudbalera:

1. etapa – treniranje mladih fudbalera

a. prededukacije (6-8god.);
b. edukacije (9-11god.);
c. predtreninga (12-15god.);
d. treninga (16-19god.);

etapa – treniranje vrhunskih fudbalera

e. posletreninga (treninzi za vrhunske rezultate) (20 i više god.)

Za fudbalere su predviđena tri nivoa grupnih treninga kao i individualni pristup. Svi grupni treninzi se po dogovoru i sinhronizovano sa zahtevima fudbalskog treninga održavaju 3 i više puta nedeljno.

Grupni treninzi (za fudbalere su predviđena tri nivoa grupnih treninga):

 • NIVO 1 (2 igrača)
  3 ili više treninga nedeljno. Ovaj nivo priprema uz čestu upotrebu merne i trenažne elektronske opreme i uz redovne fudbalske treninge obezbeđuje takmičarsku i trenažnu formu na nacionalnom nivou;
 • NIVO 2 (4 igrača)
  3 treninga nedeljno po 1 sat. U odnosu na prethodni nivo (3), treninzi su daleko zahtevniji i uz redovne fudbalske treninge obezbeđuju takmičarski nivo fizičke pripremljenosti. Pored toga pomažu izvršavanju složenijih fudbalskih tehničkih treninga;
 • NIVO 3 (6 igrača)
  3 treninga nedeljno po 1 sat. Treninzi obuhvataju opštu fizičku pripremu. Ovaj nivo je pogodan za fudbalere koji tek počinju sa profesionalnim pristupom kondicionoj pripremi.

Individualni treninzi (faze treninga i posletreninga)

Ovakva forma saradnje između igrača i kondicionog treninga obavezuje trenera da obezbedi sledeće bitne faktore:

 • preuzimanje kompletne brige o opštoj i specifičnoj fizičkoj pripremi sportiste;
 • upotreba najsavremenijih metoda treninga i elektronske telemetrijske opreme;
 • dugoročno planiranje i precizna permanentna kontrola forme (opterećenje-oporavak);
 • sistematski (dodatni) kondicioni trening u predtakmičarskom i takmičarskom periodu (8 do 10 puta sedmično, u skladu sa ostalim trenažnim obavezama igrača);
 • plan rada u prelaznom periodu (aktivni odmor, masaža, oporavak);
 • održavanje dodatnog treninga u terminima koji omogućavaju igraču adekvatan oporavak za takmičenje;
 • održavanje dodatnog treninga u prostorima (teretane, baloni) koji ispunjavaju sve higijenske standarde i omogućavaju igraču adekvatnu adaptaciju na trenažne stimuluse;
 • plan oporavka igrača
  a. pedagoška sredstva (adekvatnu periodizaciju od četiri treninga u mikrociklusu);
  b. medicinska sredstva(dodatni suplementi primereni aktuelnom trenutku trenažnog procesa);
  c. psihološka sredstva (svakodnevne konsultacije sa igračem o postignutim rezultatima igrača, njegovom psihosocijalnom i emocionalnom statusu, motivaciji i sl.);
  d. kontakt sa profesionalnim maserom sa prvoligaškom iskustvom u fudbalu od najmanje 4 godine;
  e. plan masaže u dogovoru sa igračem.
 • informacije o pravilnoj ishrani igrača (pismeno uputstvo o vodećim pravilima u ishrani ili precizan plan ishrane sačinjen od stručnog lica (dr), ako to situacija zahteva;
 • redovno kontrolisanje istog programa ishrane;
 • sistematsko testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kao i urednu dokumentaciju o izvršenim merenjima;
 • neophodne konsultacije sa vrhunskim trenerima i igračima za stručno-sportsko usavršavanje igrača (pozicija u timu, tehničko napredovanje, taktičko usavršavanje na poziciji u timu i sl.) dva puta mesečno;
 • adekvatnu afirmaciju igrača na svim stručnim nivoima (lični kontakti prema ličnoj proceni).

U formi individualnog treninga je veoma često prisutno aktivno telemetrijsko praćenje trenažnog opterećenja i oporavka igrača primenom najsavremenije telemetrijske opreme (SUUNTO).

About
Services

FUDBAL

KLIKNITE NA OPŠIRNIJE ZA VIŠE INFORMACIJA

Reprezentacije

OPŠIRNIJE

Klubovi

OPŠIRNIJE

Igrači

OPŠIRNIJE

Kondicioni treninzi

OPŠIRNIJE

Testiranje fudbalera

OPŠIRNIJE
Services

KONTAKT

Za detaljnije kontakt informacije
posetite stranicu kontakt

Svako preuzimanje i korišćenje materijala sa sajta je strogo zabranjeno

prof dr. Zoran Pajić

Blagoja Parovića 156
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 63 234 915

info@zoranpajic.rs

www.zoranpajic.rs

© 2021 Zoran Pajić
contact-section