ZORAN PAJIĆ

AKADEMSKI STATUS

About

Edukacija: Akademske, magistarske i doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Naučni stepen obrazovanja: Doktor nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Radno iskustvo:

 • Od 1986. do 1994. profesor u Banjalučkoj Gimnaziji;
 • Od 1997. profesor na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, gde trenutno radi kao nastavnik u zvanju Redovnog profesora na predmetima:
  • Antropomotorika (Osnovne akademske studije, Osnovne strukovne studije, Centar za permanentno obrazovanje),
  • Istraživanje u Antropomotorici (Master akademske studije),
  • Teorija i tehnologija kondicije 3 (Master akademske studije),
  • Primenjena istraživanja u sportu (Doktorske studije),
  • Motoričke sposobnosti (Doktorske studije),
  • Seminari iz Antropomotorike (Doktorske studije),
  • Šef je Katedere za Motoriku i metodologiju (Antropomotorika, Biomehanika, Motorna kontrola, Analitika i dijagnostika u sportu i Kineziterapija).

Naučni opus:

 • U dosadašnjem naučnom opusu objavio je preko 50 (5 radova na SCCI listi), kao i veliki broj saopštenja;
 • Napisao je dva praktikuma i tri udžbenika (naučne monografije);
 • Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih kongresa.

Predavačko iskustvo:

 • Međunarodna Viša škola za sportske trenere (ECPD – European Center for Peace and Development), na predmetu Antropomotorika, Beograd (1998);
 • Međunarodni Fakultet za sport (ECPD – European Center for Peace and Development), na predmetu Antropomotorika (1998);
 • Viša škola za sportske trenere, na predmetu Kondiciona priprema tenisera, Beograd (1999-2004);
 • UEFA Srbija – škola za fudbalske trenere (B, A i PROFI licenca), (od 2005 do 2019);
 • Na fitnes akademiji (BAFA – Beogradska Asocijacija Fitnes Instruktora 2005-2016), članica međunarodne federacije „Federation International of Aerobic and Fitness“ – FISAF).
About

KONTAKT

Za detaljnije kontakt informacije
posetite stranicu kontakt

Svako preuzimanje i korišćenje materijala sa sajta je strogo zabranjeno

prof dr. Zoran Pajić

Blagoja Parovića 156
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 63 234 915

info@zoranpajic.rs

www.zoranpajic.rs

© 2021 Zoran Pajić
contact-section